13 thoughts on “Hướng dẫn giải bài tập quản lý sinh viên + CSDL + Java Swing

 1. private void showStudent() {

  List<Student> studentList = StudentModify.findAll();

  tableModel.setRowCount(0);

  for (Student student : studentList) {

  tableModel.addRow(new Object[]{tableModel.getRowCount() + 1,

  student.getFullname(),

  student.getGender(),

  student.getEmail(),

  student.getPhoneNumber()});

  Thầy ơi, cho em hỏi 1 chút ạ, em chạy chương trình đến đoạn 44:17 thì ra chương trình nhưng không hiện dữ liệu ạ, em debug nó nó chết ở đoạn vòng for thầy ạ, thầy tư vấn em với. Em cảm ơn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *