13 thoughts on “Hướng dẫn giải bài tập quản lý sinh viên + CSDL + Java Swing

 1. cho em hỏi là sao em có làm database có đưa đường dẫn mà nó báo lỗi là cơ sở dữ liệu không xác định. Có thể chỉ em đường dẫn đó hiển thị ở đâu không ạ

 2. private void showStudent() {

  List<Student> studentList = StudentModify.findAll();

  tableModel.setRowCount(0);

  for (Student student : studentList) {

  tableModel.addRow(new Object[]{tableModel.getRowCount() + 1,

  student.getFullname(),

  student.getGender(),

  student.getEmail(),

  student.getPhoneNumber()});

  Thầy ơi, cho em hỏi 1 chút ạ, em chạy chương trình đến đoạn 44:17 thì ra chương trình nhưng không hiện dữ liệu ạ, em debug nó nó chết ở đoạn vòng for thầy ạ, thầy tư vấn em với. Em cảm ơn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *